Spodní stavby

Spodní stavby

Izolace sklepů a základů rodinných domů

Dlouhověkost vaší stavby. Pro zachování vlastností všech materiálů rodinného domu je nutné zvolit správný typ hydroizolace, který bývá nejčastěji tvořen fóliovými systémy nebo tekutými hydroizolacemi. Je nutno přihlížet hydrofyzikálnímu namáhaní a radonového zatížení stavby.

Spodní stavby
Spodní stavby

Izolace základů občanských staveb

U staveb občanského typu se většinou jedná o podsklepení v celém půdorysném rozsahu stavby ve více cyklech. Hydroizolace spodních staveb bývá nejčastěji tvořena fóliovými systémy nebo tekutými hydroizolacemi Je nutno přihlížet hydrofyzikálnímu namáhaní a radonového zatížení stavby.