Fóliové střechy

Ploché střechy

Foliové střechy

Fólie jsou vhodné pro střechy novostaveb i rekonstrukce. Hlavní přednosti foliových systémů jsou ohebnost, tvárnost, snadnější a rychlejší aplikace. Střechy jsou prováděny z nejmodernějších materiálů PVC, TPO a EPDM, které se vyrábí v mnoha barevných odstínech a tloušťkách.

Zelené střechy
Ploché střechy

Zelené střechy

Popularita zelených střech je díky svým vlastnostem stále vzrůstající. Vegetační souvrství zlepšuje tepelnou akumulaci střechy – v zimě zamezuje úniku tepla, v létě naopak přehřívání. Zeleň na střechách pohlcuje hluk okolí, zachycuje prach a škodliviny, čímž působí jako přirozený filtr ovzduší.

Zelené střechy zvlhčují a ochlazují okolní a všeobecně přispívají nemalou měrou ke zlepšení životního prostředí.

Přitížené střechy
Ploché střechy

Přitížené střechy

Ploché střechy mohou být chráněny kamínky (kačírkem), které prodlužují životnost hydroizolace, mají protipožární funkci nebo slouží čistě jako pohledová vrstva. Hlavní předností přitížených střech je ochrana hydroizolace proti mechanickému poškození. Kačírek bývá často doplňkem zelených střech a teras.