Každá střecha vyžaduje pravidelnou údržbu. Zanedbání způsobuje rychlejší stárnutí hydroizolace a klempířských prvků. Důsledkem je pak ztráta vodotěsnosti a zatékání. Čas, který je věnován správě, údržbě, kontrole a drobným opravám, se několikanásobně vrátí v ušetřených investicích za nákladnou rekonstrukci celé střechy.

Správa a údržba

Správa a údržba

Jednorázové kontroly střech

Základní a informativní zjištění stavu střechy s případnou detekci poškození. Vhodné pro kontrolu po nenadálých situacích nebo při jakémkoliv náznaku možné poruchy střechy.

Správa a údržba
Správa a údržba

Pravidelné kontroly střech

Pravidelné kontroly se provádí podle stanoveného plánů správy, údržby a obnovy střech dle normy ČSN 73 1901. Vhodná prevence pro zamezení možných poruch střešních systémů, které by mohly způsobit škody na zařízení uvnitř budov, nebo jako predikce zbytečných a finančně nákladných rekonstrukcí střechy.