Ceník

Neváhejte nás poptat

Defektoskopie
cena na míru

Defektoskopie

Jiskrová zkouška

Jehlová zkouška

Endoskopická kontrola

Retenční zkouška

Zátopová zkouška

Senzorová kontrola

Posudky a analýzy
cena na míru

Posudky a analýzy

Odborné posudky

Střešní sondy

Výtažné zkoušky

Dozorování staveb
cena na míru

Dozorování staveb

Kontrola vodotěsnosti při předání střechy

Mediace při sporech vodotěsnosti

Záchytné systémy
cena na míru

Záchytné systémy

Návrhy záchytného systému

Odborná montáž záchytných prvků

Pravidelné revize

Správa a údržba
cena na míru

Správa a údržba

Plán správy, údržby a obnovy střech podle ČSN 73 1901

Jednorázové kontroly střech

Pravidelné kontroly střech

Havárie střech
cena na míru

Havárie střech

Oprava hydroizolační vrstvy

Oprava odvodňovacího systému

Oprava odvětrávacího systému

Oprava poškození větrem

Oprava detailů a prostupujících konstrukcí

Hromosvody
cena na míru

Hromosvody

Návrh hromosvodného systému

Odborná montáž hromosvodů

Pravidelné revize