Jiskrová zkouška

Defektoskopie

Jiskrová zkouška

Poroskopický zkušební přístroj spolehlivě a rychle odhalí jakékoliv poruchy a netěsnosti hydroizolační vrstvy střešního pláště. Vizuální jiskrový výboj a akustický tón detekuje poškozené místo.

Elektroimpulzní zkouška

Defektoskopie

Elektroimpulzní zkouška

Impulz stejnosměrného proudu vytváří elektrický potenciál a následné rozdíly lokalizují poruchu dle toho, jakým směrem je veden elektrický proud. Místo netěsnosti je tak lokalizováno velmi přesně. Efektivní lokalizace netěsností u zelených a kačírkových střech bez nutnosti odstranění zatěžovací vrstvy.

Dýmová zkouška

Defektoskopie

Dýmová zkouška

Dýmová zkouška spolehlivě odhalí netěsnosti střešního pláště díky dýmu zavedenému pod hydroizolaci. Efektivní lokalizace netěsností u zelených a kačírkových střech, a napojení hydroizolace na prostupující konstrukce.

Jehlová zkouška

Defektoskopie

Jehlová zkouška

Zkušební jehlou lze kontrolovat všechny druhy svárových spojů hydroizolačních pásů na střešním plášti. Vedením zkušební jehly v ose sváru s mírným bočním tlakem lze detekovat nesvařená či separovaná místa.

Dronová kontrola

Defektoskopie

Dronová kontrola

Lokalizace střešních poruch pomocí dronu s termokamerou, který relativně rychle nasnímá celou střechu. Jedná se o velice efektivní způsob nalezení místa zatékaní na velkých objektech nebo obtížně přístupných místech. 

Termolokalizace poruchy

Defektoskopie

Termolokalizace poruchy

Termosnímek střešního pláště pomůže ověřit nalezenou poruchu, zda se jedná o skutečnou příčinu zatékání do objektu. Tato podpůrná metoda odhalí cesty vlhkosti ve střešním plášti díky viditelným tepelným mostům.

Retenční zkouška

Defektoskopie

Retenční zkouška

Detekce vizuálně nezjistitelných poruch střešních vpustí, svodů a napojení hydroizolace v oblastech úžlabí. Uzavírací balon je umístěn do svodu a ten je zatopen. Následně je sledován pokles hladiny vodního sloupce a podstřešní prostory.

Endoskopická kontrola

Defektoskopie

Endoskopická kontrola

Vizuální kontrola endoskopickou kamerou detekuje poruchy střešních vpustí a svodů. Kontrola se zaměřuje na praskliny a nekvalitní napojení svodů odvodňovacího systému. Kameru lze využít i pro kontrolu dalších obtížně dostupných míst.

Vakuová zkouška

Defektoskopie

Vakuová zkouška

Zkušební zvon osazený vakuometrem s vakuovou vývěvou spolehlivě prověří kvalitu svárových spojů fóliové hydroizolace. Vytvořením podtlaku na zkoušené místo je ihned prověřena těsnost a kvalita svárového spoje.

Zátopová zkouška

Defektoskopie

Zátopová zkouška

Zatopení střešní plochy dle statických možností detekuje všechna nesvařená a separovaná místa, trhliny a jiné poruchy hydroizolační vrstvy. Střešní vpusti jsou utěsněny kanalizačními zátkami a střecha je následně zatopena.

Senzorová kontrola

Defektoskopie

Senzorová kontrola

Snímač detekuje vlhkostní anomálie uvnitř střešního pláště. Pokud je senzor vlhký, tak snímač zaznamená jeho polohu. Jedná se o vhodnou prevenci proti škodám způsobeným zatečením děšťové vody do podstřešních prostor.

Sledujte nás