Jiskrová zkouška

Defektoskopie

Jiskrová zkouška

Poroskopický zkušební přístroj spolehlivě a rychle odhalí jakékoliv poruchy a perforace hydroizolační vrstvy střešního pláště. Vizuální jiskrový výboj a akustický tón detekuje poškozené místo.

Jehlová zkouška

Defektoskopie

Jehlová zkouška

Zkušební jehlou lze kontrolovat všechny druhy svárových spojů hydroizolačních pásů na střešním plášti. Vedením zkušební jehly v ose sváru s mírným bočním tlakem lze detekovat nesvařená či separovaná místa.

Endoskopická kontrola

Defektoskopie

Endoskopická kontrola

Vizuální kontrola endoskopickou kamerou detekuje poruchy střešních vpustí, svodů. Kontrola se zaměřuje na praskliny a nekvalitní napojení svodů odvodňovacího systému. Lze kontrolovat i další obtížně dostupná místa.

Retenční zkouška

Defektoskopie

Retenční zkouška

Detekce vizuálně nezjistitelných poruch střešních vpustí, svodů a napojení hydroizolace v oblasti úžlabí. Uzavírací bublina je umístěna do svodu a ten zatopen. Následně je sledován případný pokles hladiny vodního sloupce.

Zátopová zkouška

Defektoskopie

Zátopová zkouška

Zatopení střešní plochy dle statických možností detekuje všechna nesvařená a separovaná místa, trhliny a jiné poruchy hydroizolační vrstvy. Střešní vpusti jsou utěsněny kanalizačními zátkami.

Senzorová kontrola

Defektoskopie

Senzorová kontrola

Snímač detekuje vlhkostní anomálie uvnitř střešního pláště. Pokud je senzor vlhký, tak snímač zastaví snímání a označí jeho polohu. Jedná se o vhodnou prevence proti škodě způsobené zatečením vody do podstřešních prostor.