Jiskrová zkouška
Defektoskopie

Jiskrová zkouška

Hlavní přednosti

 • přesnost lokalizace poruchy
 • lokalizace i nejmenších kapilárních poruch
 • vhodné na velké střešní plochy
 • rychlé hledání poruch
 • lokalizace poruch v celé ploše hydroizolace
 • pro fólie, povlaky a povrchy od 0,064 do 25,6 mm
 • v souladu s normou ČSN EN ISO 19496-1

Oblast použití

 • foliové a asfaltové ploché střechy
 • bazény a jezírka
 • balkóny, terasy a lodžie
 • spodní stavby
 • jednoplášťové a dvouplášťové ploché střechy
 • kontrola detailů, prostupujících konstrukcí a atik

Poroskopický zkušební přístroj spolehlivě a rychle odhalí jakékoliv poruchy a netěsnosti hydroizolační vrstvy střešního pláště. Vizuální jiskrový výboj a akustický tón detekuje poškozené místo.

V současné době je většina hydroizolačních vrstev plochých střech realizována z elektricky nevodivých materiálů, jako je PVC, TPO, EPDM, asfaltové pasy nebo tekuté hydroizolace. Pod izolační vrstvou najdeme vodivý element, jako je ocelový plech nebo beton, a mnoho z nich má termoizolační vodivou vrstvu přímo pod hydroizolací.

To umožňuje provést jiskrovou zkoušku, která naprosto spolehlivě odhalí netěsnosti díky průchodu elektrického napětí trhlinou (až 55 kV) v hydroizolaci ke konstrukci střechy uzemněné na vodivý element. Zkouška je určena pro fólie, povlaky a povrchy o tloušťce od 0,064 do 25,6 mm.

Přístroj je schopný s absolutní jistotou detekovat netěsné místo, i když pouhým okem není poškození vůbec rozpoznatelné. Netěsnosti jsou totiž často příliš malé a nelze je odhalit pouhým okem.

Vodotěsné poruchy, trhlinky, dírky a další netěsnosti v nevodivém materiálu jsou lokalizovány uzavřením elektrického obvodu přes netěsnost v povlaku a následuje spuštění vizuálního jiskrového výboje a akustického tónu.

V souladu s ČSN EN ISO 19496-1 - elektrická zkouška vysokým napětím, při které se k detekci netěsnosti v povlaku používá jiskra.

Průběh zkoušky

 1. určení vstupních faktorů pro technologii jiskrové zkoušky
 2. kontrola hydroizolační vrstvy
 3. označení nalezených poruch
 4. oprava nalezených poruch
 5. zpracování protokolu o provedené zkoušce
 6. předání certifikátu vodotěsnosti hydroizolační vrstvy

Zkoušku je vhodné kombinovat s jehlovou zkouškou, aby byla ověřena i kvalita provedení svárových spojů, která se často projeví až vlivem působení vnějších vlivů.

Video

Jiskrová zkouška vodorovné a svislé plochy střešního pláště

Jiskrová zkouška detailů

  

Sledujte nás