Odborné posudky

Posudky a analýzy

Odborné posudky

Odborné posouzení stavu střešního pláště, diagnostika a lokalizace stavebně fyzikálních a vodotěsných poruch pomocí defektoskopických zkoušek, včetně návrhu nápravných opatření.

Střešní sondy

Posudky a analýzy

Střešní sondy

Střešní sonda určí skutečnou skladbu střešního pláště, vlhkostní stav, způsobu provedeni jednotlivých vrstev a jejich stabilizace. Znalost skutečné skladby a jejího stavu zajistí správný návrh technologického postupu rekonstrukce nebo revitalizace střechy.

Výtažné zkoušky

Posudky a analýzy

Výtažné zkoušky

Zkoumání mezního výtažného zatížení a chování kotevního prvku v podkladu ploché střechy. Určení povolené (návrhové) výtažné hodnoty pro určitý typ kotevního prvku.

Sledujte nás