Odborné posudky

Posudky a analýzy

Odborné posudky

Odborné posouzení stavu střešního pláště, diagnostika a lokalizace stavebně fyzikálních a vodotěsných poruch pomocí defektoskopických zkoušek, včetně návrhu nápravných opatření.

Střešní sondy

Posudky a analýzy

Střešní sondy

Střešní sonda určí skutečnou skladbu střešního pláště, vlhkostního stavu, způsobu provedeni jednotlivých vrstev a jejich stabilizace. Znalost skutečného stavu zajistí správný návrh technologického postupu rekonstrukce nebo revitalizace střechy.

Výtažné zkoušky

Posudky a analýzy

Výtažné zkoušky

Zkoumání chování a mezního výtažného zatížení při porušení kotevního prvku určí povolené (návrhové) výtažné zatížení pro určitý druh kotevního prvku do podkladu ploché střechy.