Odborné posudky
Posudky a analýzy

Odborné posudky

Uplatnění odborného posouzení střešního pláště 

 • řešení pojistných událostí
 • předrealizační studie při plánování rekonstrukce nebo revitalizace střešního pláště
 • kontrola stavu střešního pláště
 • předávací proces díla
 • řešení sporů a reklamací
 • diagnostika a lokalizace stavebně fyzikálních a vodotěsných poruch
 • návrhy nápravných opatření při poruchách střešního pláště

Pro koho je služba určena

 • vlastníci soukromých a komerčních budov
 • realizační firmy
 • generální dodavatelé
 • projekční kanceláře
 • správa a údržba budov
 • SVJ a bytová družstva
 • autorizované osoby
 • dozory staveb

Odborné posouzení stavu střešního pláště, diagnostika a lokalizace stavebně fyzikálních a vodotěsných poruch pomocí defektoskopických zkoušek, včetně návrhu nápravných opatření.

 Systém posouzení stavu ploché střechy  

 1. Seznámení s projektovou dokumentací
 2. Vizuální prohlídka stavu střechy
 3. Analýza skladby střešního pláště
 4. Kontrola stavu hydroizolační vrstvy
 5. Kontrola odvodňovacího systému
 6. Kontrola odvětrávacího systému
 7. Kontrola záchytného bezpečnostního systému
 8. Kontrola upevnění a stabilizace střešného souvrství
 9. Kontrola systémových klempířských prvků
 10. Kontrola detailů
 11. Kontrola sněhových zachytávačů
 12. Kontrola hromosvodů
 13. Kontrola dalších střešních prvků
 14. Kontrola výskytu nečistot, vegetace, náletů, nánosů a cizích předmětů
 15. Kontrola podstřešních prostor střechy 

Defektoskopické zkoušky a analýzy 

 1. Jiskrová zkouška
 2. Jehlová zkouška
 3. Endoskopická kontrola
 4. Retenční zkouška
 5. Zátopová zkouška
 6. Senzorová kontrola
 7. Výtažná zkouška
 8. Střešní sonda
Prezentace

Galerie