Oprava hydroizolační vrstvy

Havárie a poruchy střech

Oprava hydroizolační vrstvy

Oprava poruchy vodotěsnosti hydroizolační vrstvy. Nejčastější poruchy jsou trhliny a separované spoje hydroizolačních pásů.

Oprava poškození větrem

Havárie a poruchy střech

Oprava poškození větrem

Oprava poruch způsobených vlivem sání větru. Nejčastěji dochází k uvolnění kotevních prvků a odtržení hydroizolačního pásu. Perforace hydroizolace při uvolnění střešních prvků a okrajových lišt.

Oprava dešťových svodů

Havárie a poruchy střech

Oprava dešťových svodů

Nedestruktivní rekonstrukce děštových svodů kompozitní vložkou instalovanou do poškozených svodů bez nutnosti bouracích prací a bez nutnosti přístupu do bytových jednotek.

Vysoušení střech

Havárie a poruchy střech

Vysoušení střech

Vysoušení skladby střešního pláště po vlhkostní kontaminaci. Ať se jedná o zatečení z důvodu poruchy hydroizolace, nadměrnou stavební vlhkost či jinou příčinu, přítomnost vody v konstrukci je zcela nežádoucí.

Oprava odvodňovacího systému

Havárie a poruchy střech

Oprava odvodňovacího systému

Oprava střešních vpusti, žlabů a vnitřních svodů. Nejčastější poruchy jsou prasklé střešní vpusti, poškozené lapače nečistot, nefunkční napojení vpusti do svodu a vnitřní porucha svodů uvnitř budovy.

Oprava detailů a prostupujících konstrukcí

Havárie a poruchy střech

Oprava detailů a prostupujících konstrukcí

Oprava poruch vodotěsnosti rohů, koutů a prostupů. Napojení hydroizolace u nově instalovaných konstrukcí na střešní plášť. Vzduchotechniky, solární systémy a další střešní prvky.

Oprava odvětrávacího systému

Havárie a poruchy střech

Oprava odvětrávacího systému

Oprava odvětrávacích komínků, odvětrání kanalizace a ventilačních turbín. Nejčastější poruchy jsou prasklé odvětrávací komínky, nefunkční napojení odvětrání kanalizace a poruchy rotačních hlavic u ventilačních trubní. .

Sledujte nás