Endoskopická kontrola
Defektoskopie

Endoskopická kontrola

Hlavní přednosti

 • kontrola obtížně dostupných míst
 • přesnost lokalizace poruch v odvodňovacím systému
 • rychlé hledání poruch
 • pořízení foto a video dokumentace

Oblast použití

 • střešní vpusti
 • svody a potrubí
 • dutiny a podstřešní prostory
 • praskliny a nekvalitní napojení odvodňovacího systému

Vizuální kontrola endoskopickou kamerou detekuje poruchy střešních vpustí a svodů. Kontrola se zaměřuje na praskliny a nekvalitní napojení svodů odvodňovacího systému. Kameru lze využít i pro kontrolu dalších obtížně dostupných míst.

Průběh kontroly

 1. vložení kamery do kontrolovaných prostor
 2. lokalizace poruch
 3. zaznamenání poruch na paměťovou kartu
 4. oprava nalezených poruch dle typu poškození
 5. zpracování protokolu o provedené kontrole

Kontrolu vpustí a svodů je vhodné kombinovat s retenční zkouškou, aby byla prověřena vodotěsnost odvodňovacího systému.

Prezentace

Galerie