Vakuová zkouška
Defektoskopie

Vakuová zkouška

Hlavní přednosti

 • nedestruktivní metoda
 • prověření kvality svárových spojů
 • prevence budoucích vodotěsných poruch

Oblast použití

 • foliové hydroizolace
 • bazény a jezírka
 • balkóny, terasy a lodžie
 • spodní stavby

Zkušební zvon s vývěvou spolehlivě prověří kvalitu svárových spojů fóliové hydroizolace. Vytvořením podtlaku na zkoušené místo je ihned prověřena těsnost a kvalita svárového spoje.

Zkouška probíhá dle metodiky ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda. Ověření kvality svárových spojů je určeno podtlakem 0,020-0,025 Mpa (0,20-0,25 bar) pro fólie z PVC-P a 0,050 Mpa (0,50 bar) pro fólie z PE-HD a TPO

Průběh zkoušky

 1. výběr svárových spojů určených k vakuové zkoušce
 2. aplikace detekční kapaliny s povrchově aktivním činidlem na svárový spoj
 3. kontrola svárových spojů vytvořeným podtlakem
 4. označení nalezených poruch
 5. oprava nalezených poruch
 6. zpracování protokolu o provedené zkoušce
 7. předání certifikátu vodotěsnosti hydroizolační vrstvy

Zkoušku je vhodné kombinovat s jiskrovou zkouškou, aby byla ověřena vodotěsnost celé plochy hydroizolační vrstvy.

 

Prezentace

Galerie

Sledujte nás