Elektroimpulzní zkouška
Defektoskopie

Elektroimpulzní zkouška

Hlavní přednosti

 • přesnost lokalizace poruchy
 • lokalizace i nejmenších kapilárních poruch
 • vhodné i na velké střešní plochy
 • efektivní kontrola zelených a kačírkových střech
 • nedestruktivní metoda

Oblast použití

 • zelené a kačírkové střechy
 • jednoplášťové i dvouplášťové střechy
 • foliové a asfaltové hydroizolace
 • bazény a jezírka
 • balkóny, terasy a lodžie
 • spodní stavby

Impulz stejnosměrného proudu vytváří elektrický potenciál a následné rozdíly lokalizují poruchu dle toho, jakým směrem je veden elektrický proud. Místo netěsnosti je tak lokalizováno velmi přesně. Efektivní lokalizace netěsností u zelených a kačírkových střech bez nutnosti odstranění zatěžovací vrstvy.

Zkouška je velmi přesná, dokáže odhalit konkrétní místa netěsností. Není nutné odstraňovat vrchní zatěžovací vrstvu (přítížené střechy kamenivem a vegetační souvrství). Elektroimpulzní zkouška využívá moderní přístroje a měřící techniku s přesností na milimetry.

Funkční princip elektroimpulzní zkoušky

Při této metodě se ke zkoumané hydroizolaci přivede napětí tak, že se okružní vedení se záporným pólem instaluje na povrchu těsnění a uzemňovací kabel s kladným pólem na spodní straně těsnění.

Povrchová vlhkost slouží jako vodič elektrického proudu přivedeného přes generátor impulzů, jehož směr proudění je detekován měřicími tyčemi. Zobrazí na přijímači impulzových signálů je indikace směru k poloze netěsnosti.

Pro použití elektroimpulzní zkoušce nezáleží na tom, zda je hydroizolace přítížena kamenivem nebo vegetací, musí být zajištěno jen dostatečné zvlhčení kontrolované vrstvy.

  

 

Průběh zkoušky

 1. určení vstupních faktorů pro technologii elektroimpulzní zkoušky
 2. (příprava sektorů při kontrole zelených a kačírkových střech)
 3. kontrola hydroizolační vrstvy
 4. označení nalezených poruch
 5. oprava nalezených poruch
 6. zpracování protokolu o provedené zkoušce
 7. předání certifikátu vodotěsnosti hydroizolační vrstvy

Zkoušku je vhodné kombinovat s retenční zkouškou, aby byla ověřena vodotěsnost střešních vpustí.

Díky kompaktnímu impulznímu měřicímu systému lze provádět různé zkoušky těsnosti a detekce úniků v systémech těsnicích pásů, například i v geotechnických aplikacích, jako je skládkování nebo stavba tunelů a budování požárních a plaveckých rybníků či retenčních nádrží.

V průmyslové výstavbě lze rychle a snadno zkontrolovat těsnost izolačních pásů překladišť, skladů pohonných hmot nebo těsnění halových podlah pro systémy LAU a HBV s vodou znečišťujícími látkami.

Prezentace

Galerie