Retenční zkouška
Defektoskopie

Retenční zkouška

Hlavní přednosti

  • detekce vizuálně nezjistitelných poruch
  • detekce poruch při vzduté vodě

Oblast použití

  • střešní vpusti
  • svody a potrubí
  • praskliny a nekvalitní napojení odvodňovacího systému

Detekce vizuálně nezjistitelných poruch střešních vpustí, svodů a napojení hydroizolace v oblastech úžlabí. Uzavírací bublina je umístěna do svodu a ten je zatopen. Následně je sledován pokles hladiny vodního sloupce a podstřešní prostory.

Průběh zkoušky

  1. umístění uzavírací bubliny požadovaného průměru
  2. kontrolované zatopení svodu
  3. sledování poklesu vodního sloupce
  4. zpracování protokolu o provedené zkoušce

Zkoušku je vhodné kombinovat s endoskopickou kontrolou vpustí a svodů, aby byl zkontrolován celý odvodňovací systém.

Prezentace

Galerie