Jehlová zkouška
Defektoskopie

Jehlová zkouška

Hlavní přednosti

 • prověření kvality svárových spojů
 • prevence budoucích vodotěsných poruch
 • přesnost lokalizace poruchy

Oblast použití

 • foliové a asfaltové ploché střechy
 • bazény a jezírka
 • balkóny, terasy a lodžie
 • spodní stavby
 • jednoplášťové a dvouplášťové ploché střechy
 • kontrola detailů, prostupujících konstrukcí a atik

Zkušební jehlou lze kontrolovat všechny druhy svárových spojů hydroizolačních pásů na střešním plášti. Vedením zkušební jehly v ose sváru s mírným bočním tlakem lze detekovat nesvařená či separovaná místa.

Průběh zkoušky

 1. vedení jehly v ose sváru s mírným bočním tlakem
 2. kontrola svárových spojů
 3. označení nalezených poruch
 4. oprava nalezených poruch
 5. zpracování protokolu o provedené zkoušce
 6. předání certifikátu vodotěsnosti hydroizolační vrstvy

Zkoušku je vhodné kombinovat s jiskrovou zkouškou, aby byla ověřena vodotěsnost celé plochy hydroizolační vrstvy.

Separovaný spoj nové hydroizolace - nekvalitní provedení

  

Separovaný spoj staré hydroizolace - nekvalitní provedení

  

Prezentace

Galerie