Odborná montáž záchytných prvků
Záchytné bezpečnostní systémy

Odborná montáž záchytných prvků

Hlavní přednosti

 • certifikovaný systém
 • navrhování dle normy ČSN 73 901
 • montáž pro všechny typy podkladů
 • montáž je prováděna proškolenými osobami s platným certifikátem
 • napojení na hydroizolační vrstvu a zajištění vodotěsnosti
 • vstupní a pravidelné revize dle normy EN 795

Pro koho je služba určena

 • vlastníci soukromých a komerčních budov
 • realizační firmy
 • generální dodavatelé
 • projekční kanceláře
 • správa a údržba budov
 • SVJ a bytová družstva
 • autorizované osoby
 • dozory staveb

Montáže záchytných prvků pro všechny typy podkladů včetně napojení na hydroizolační vrstvu systémovými tvarovkami.

Montáže smí provádět pouze osoba proškolená výrobcem záchytného systému s platným certifikátem.

Podklady upevnění

 • beton a betonové panely
 • trapézový plech
 • dřevo
 • sendvičové panely
 • fálcované krytiny
 • konstrukce šikmých střech

Potřebu záchytného systému

definuje zejména v § 8 písm. e) a § 55, odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických náležitostech staveb, dále z §3 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v neposlední řádě ze zákona č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců.

Zaměstnavatel / provozovatel je povinen

zajistit ochranu proti pádu ze střechy použitím ochranné a záchytné konstrukce, nebo použitím OOPP proti pádu, a to nejen po obvodu střechy, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů.

Pracovníky, kteří budou provádět jakékoliv práce na střeše, je nutné ochránit proti:

 • pádům na volných okrajích střechy
 • zajištění proti sklouznutí
 • zajištění proti propadnutí střešní konstrukcí
Prezentace

Galerie

Sledujte nás