Návrhy záchytného systému

Záchytné bezpečnostní systémy

Návrhy záchytného systému

Odborné návrhy záchytného systému v rizikových zónách střech, ve kterých se nesmějí pohybovat nezajištěné osoby. Jedná se především o okraje střechy, světlíky a jiné prostupy, kde hrozí pád z výšky.

Odborná montáž záchytných prvků

Záchytné bezpečnostní systémy

Odborná montáž záchytných prvků

Montáže záchytných prvků pro všechny typy podkladů, kterými jsou beton, trapézový plech, dřevo, sendvičové panely a konstrukce šikmých střech. Napojení na hydroizolační vrstvu je prováděno v rámci servisu systémovými tvarovkami.

Pravidelné revize

Záchytné bezpečnostní systémy

Pravidelné revize

Pravidelné kontroly provádí osoba proškolená výrobcem záchytného systému s platným certifikátem. Uplyne-li od poslední kontroly doba delší než 1 rok, je nutné provést revizi, jinak nelze záchytný systém používat.

Sledujte nás